XVII Międzynarodowe Spotkanie Filozoficzne pt. Nieznane oblicza filozofów, Bukowina Tatrzańska, 19-21.06. 2017

Poniedziałek  19 czerwca

Morning Session: The unknown Greeks

Chair: Seweryn Blandzi

1.     Dorota Tymura (UMCS Lublin), Sokrates jako wychowawca

2.     Ewa Osek (KUL Lublin), Nieznane oblicze Porfiriusza

3.     Monika Komsta (KUL Lublin), Temistios – nieznany interpretator Arystotelesa. Niektóre aspekty rozwoju arystotelizmu na przykładzie parafrazy Metafizyki ks. XII

4.     Maciej Rewakowicz (Bydgoszcz), Sceptycyzm grecki i medycyna

5.     Patrick Trompiz (London / Warszawa), The Decline of Wisdom in Classical Greek philosophy: some Socratic and Platonic episodes

6.     Wojciech Wrotkowski (Warszawa), Platońskie oblicze Oslera

7.     Krzysztof Łapiński (Warszawa), Askesis i bóstwo u Epikteta

8.     Marcin Komorowski (Łódź), Koncepcja Jedna w Theologia Platonica Proklosa jako podstawa jego teologii

Afternoon Session: Greek echoes in medieval philosophy

Chair: Wojciech Wrotkowski

1.     Mária Mičaninová (Košice), Was Aquinas right while claiming that Avicebron departed from Aristotle’s hylomorphism?

2.     Marek Otisk (Ostrava / Praha), Boethius mathematicus: From arithmetic to metaphysics

3.     Tomasz Tiuryn (Warszawa), Psychologizm i Arystotelesowska teoria znaczenia

4.     Ján Zozuľak (Nitra), Philosophy of a person in the linguistic and philosophical contexts

5.     Krzysztof Jakubczak (Kraków), Czy Pyrron z Elidy był greckim Buddą?

6.     Anna Michalska (Warszawa), Between the sign and perceptual experience. Charles S. Peirce on the relationship between perception and symbolic cognition

7.     Robert Karul (Bratislava), Ce qu’on ne peut pas voir, on doit le montrer (Représenter irrépresentable)

8.     Daniel Roland Sobota (Bydgoszcz / Warszawa), Sokrates w Atenach nad Izarą. Johannes Daubert i początek ruchu fenomenologicznego

Wtorek 20 czerwca 

Morning Session: Unfamiliar faces of modern philosophers

Chair: Marek Otisk

1.     Artur Banaszkiewicz (Łódź), Omne ens est verum – pojęcie prawdy transcendentalnej w filozofii Christiana Wolffa

2.     Tomasz Stegliński (Łódź), Problem wolności w filozofii Kartezjusza

3.     Wojciech Starzyński (Warszawa), Jean-Luc Marion, et son interprétation de Denys l’Aréopagite

4.     Wojciech Hanuszkiewicz (Kraków), Polityczne i wychowawcze znaczenie redukcji fenomenologicznej w świetle sporu między Paulem Natorpem i Edmundem Husserlem

5.     Kamilla Najdek (Warszawa), Korespondencja Hamanna z Jacobim, czyli rzecz o kształtowaniu się myśli

6.     Maria Gołębiewska (Warszawa), Dialectics of Despair according to Søren Kierkegaard

7.     Stanisław Gromadzki (Warszawa), Nietzsche – bliski nieznajomy

8.     Seweryn Blandzi (Warszawa), Numenius of Apamea, unknown precursor of Neoplatonism

Afternoon Session: Varia philosophica

Chair: Ján Zozuľak

1.     Leszek Skowroński (Hastings), Evaded and neglected aspects of Aristotle’s political philosophy

2.     Walter Seitter (Wien), Accidentalism in Aristotle: Poetics and Ontology

3.     Pavol Mačala (SNP Ružomberok), Szkic historiozoficzny misji św. Cyryla i Metodego

4.     Adam Drozdek (Pittsburgh, USA), Vladimir T. Zolotnitskii: in the service of virtue

5.     Janusz Sidorek (Warszawa), Czy filozof zawsze powinien być rzetelnym historykiem filozofii? Przypadek Schelera w relacji do Kanta

6.     Andrew Wierciński (Freiburg / Augsburg), The Ambivalent Legacy of Hospitality

7.     Dariusz Piętka (Warszawa), Stanisław Jaśkowski jako niedoszły reformator programu matematyki dla szkół

8.     Mariusz Oziębłowski (Częstochowa), Ukryte koszty filozofowania według Stanisława Ignacego Witkiewicza

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.