Publikacje i granty

Rok 2018

Towarzystwo upowszechniało naukę poprzez realizację zadania wydawniczego:

Agnieszka Świtkiewicz-Blandzi, Pseudo-Dionizy a Grzegorz Palamas. Bizantyjska synteza wschodniej patrystyki, wydawnictwo Sub Lupa. Towarzystwo na ten cel uzyskało darowiznę od prywatnej firmy. 

Rok 2014

  • Udzielono grantu p. Bartoszowi Wieczorkowi na przeprowadzenie obrony doktorskiej, Mistyczna wizja człowieka i kosmosu w myśli Hildegardy z Bingen. Obrona na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, 23.03.2014. Grant uzyskano z prywatnej darowizny.
  • Wydano książkę Leszka Skowrońskiego pt. Arystoteles o celu i sensie życia. Ku nowej interpretacji Etyki nikomachejskiej, wyd. Rolewski;  Towarzystwo otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Grant został rozliczony i zaakceptowany.

Rok 2011

Towarzystwo upowszechniało naukę poprzez realizację zadania wydawniczego:

 Adam Drozdek, Greccy filozofowie jako teolodzy, wyd. Rolewski.

 Towarzystwo na ten cel uzyskało dofinansowanie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Grant został rozliczony i zaakceptowany.