Inne wydarzenia i spotkania

22.11.2014 w Warszawie zorganizowano ogólnopolską konferencję Towarzystwa pt. Problematyczność filozofii – problem interpretacjiprzy współpracy IFiS PAN, miejsce: Pałac Staszica;

23.11. 2013 w Warszawie zorganizowano ogólnopolską konferencję Towarzystwa pt. Niemiecko-francuskie pogranicza: literatura, psychologia, filozofia; przy współpracy IFiS PAN, miejsce: Pałac Staszica;

22-23.06 2012  w Bukowinie Tatrzańskiej zorganizowano ogólnopolską konferencję Towarzystwa, pt. Język i kontekst jego zaangażowania ontologicznego; przy współpracy IFiS PAN;

18-19.06 2011 w Bukowinie Tatrzańskie zorganizowano Międzynarodowe Spotkanie Filozoficzne Towarzystwa pt.  Modele filozofii poznania; przy współpracy IFiS PAN.

 Liczba uczestników: 25 osoby w tym 6 z zagranicy.

24-26.06 2010 w Bukowinie Tatrzańskiej zorganizowano Międzynarodowe Spotkanie Filozoficzne Towarzystwa pt. Hermeneutyka jako metoda historyczno-genetyczna; przy współpracy IFiS PAN;

Liczba uczestników: 23 osoby w tym 3 z zagranicy.

07-09.08 2010 w Bezmiechowej (Szybowisko i Laboratorium Badawcze Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej i Wydziału Lotniczego Politechniki rzeszowskiej ) zorganizowano ogólnopolską, między uczelniana konferencję Towarzystwa, pt. W kręgu pojęcia materii; przy współpracy z Politechniką Warszawską i Rzeszowską.

Liczba uczestników: 20 osób, 15 referatów.

21-23.06.2009 w Bukowinie Tatrzańskiej, zorganizowano ogólnopolską konferencję Towarzystwa, pt. Filozofia pierwsza – filozofia ostatnia: Od uniwersalizmu poznawczego do metafizycznego nihilizmu; przy współpracy IFiS PAN.