Spotkanie Filozoficzne w Bukowinie Tatrzańskiej 2019

21-22 czerwca 2019  (piątek – sobota)

Tytuł Spotkania:
Filozofia rozumnego czy rezonującego rozumu?
Should Philosophy be the Philosophy of Sensible Reason or the Philosophy of Reasoners’ Reason?

Plan Spotkania

Panorama Tatr z domu Janiny Taras, gdzie corocznie odbywają się Spotkania Filozoficzne

– 20.06 (czwartek) – wszyscy przyjeżdżają, zakwaterowanie, „aklimatyzacja”, itp.;
– 21-22.06 (piątek-sobota) – obrady codziennie od 9.00 do popołudnia, łącznie 4 sesje; z przerwą na obiad
– 22.06 (sobota wieczorem) lub 23.06 (niedziela przedpołudniem) – rozjeżdżamy się; możliwość przedłużenia pobytu


Nie przewidujemy żadnych opłat konferencyjnych.

Koszt pobytu (3 wyśmienite posiłki + nocleg) około 60 PLN za dobę, płatne na miejscu.

Adres:

p. Janina Taras, Tatrzańska Bukowina, ul Tatrzańska 17.

Termin potwierdzenia przyjazdu i podania tematów referatów (razem z abstraktami; 3-4 zdania):  do 02.06. 2019

Partner Spotkania Filozoficznego w Bukowinie Tatrzańskiej 2019
Zaszufladkowano do kategorii aktualności | Możliwość komentowania Spotkanie Filozoficzne w Bukowinie Tatrzańskiej 2019 została wyłączona

Myśl Antyku Dziś Seminarium

Seminarium odbędzie się

w czwartek 6 czerwca 2019, o godz. 16:30

w  sali 161 w Pałacu Staszica

Romuald Teuchmann wygłosi referat pt. Samopoznanie. Leon Cyboran – in memoriam

O prelekcji:

Leon Cyboran (1928-1977)

Referat będzie dotyczył problematyki samopoznania w starożytnej filozofii indyjskiej i greckiej, w szczególności:
1. życia i pracy naukowej Leona Cyborana, najwybitniejszego po wojnie polskiego znawcy filozofii indyjskiej;
2. problematyki samopoznania w filozofii starożytnej Grecji i Indii.
Po referacie będzie miała miejsce dyskusja na poruszone tematy z udziałem prelegenta i zaproszonych przez niego ekspertów.

O prelegencie:


Romuald Teuchmann, doktorant w IFiS PAN, uczeń Leona Cyborana, interesuje się problematyką jaźni w starożytnej w kulturze indyjskiej, a także greckiej, hebrajskiej i arabskiej. Pisze dysertację dotyczącą problematyki samopoznania, stanowiącej istotę mądrości starożytnych Hindusów i Greków.Zaszufladkowano do kategorii aktualności | Możliwość komentowania Myśl Antyku Dziś Seminarium została wyłączona

XVIII Międzynarodowe Spotkanie Filozoficzne pt. Epistemologiczny i ontologiczny kontekst definiowania prawdy Bukowina Tatrzańska, 17-19.06. 2018

Program konferencji

 Poniedziałek, 18 VI

Sesja przedobiednia: Prawda w myśli greckiej

Prowadzenie: Seweryn Blandzi 

1.     Przemysław Paczkowski, Czy antyczna filozofia może nas czegoś nauczyć o człowieku?

2.     Wojciech WrotkowskiDlaczego żadna wojna nie była nigdy „ojcem wszechrzeczy”? O czym warto wiedzieć i co wypada czynić, aby cudzych nie kolportować omyłek i nie obarczać nimi Heraklita?

3.     Maciej SmolakProairesis w Etyce Nikomachejskiej Arystotelesa w przekładzie i komentarzu Sebastiana Petrycego z Pilzna

4.     Tomasz TiurynHomonimia i znaczenie językowe w filozofii Arystotelesa

5.     Maciej L. Rewakowicz, Poselstwo Karneadesa

6.     Kazimierz Napiórkowski, Heisenberg i Grecy 

Poniedziałek, 18 VI

Sesja poobiednia: Prawda i metafizyka

Prowadzenie: Wojciech Wrotkowski 

1.     Seweryn BlandziVeritas norma sui et falsi: On the Autotelic Value of Truth

2.     Jacek RuszczyńskiFilozofia potrzebuje słowa prawdy

3.     Mária MičaninováČím bola Avicebronova metafyzika? / What was Avicebron’s Metaphysics?

4.     Adam RosłanDialektyka woli i intelektu w ujęciu Tomasza z Akwinu

5.     Wojciech HanuszkiewiczNeokantowskie spory wokół koncepcji naoczności formalnej w Krytyce czystego rozumu

6.     Dariusz PiętkaPrawda jako niesprzeczność semantyczna

7.     Janusz SidorekByt i prawda we wczesnej fenomenologii Husserla  

Wtorek, 19 VI

Sesja przedobiednia: Prawda w literaturze, psychologii, sztuce i prawie

Prowadzenie: Przemysław Paczkowski 

1.     Kamilla NajdekO słabej tożsamości / Für eine schwache Identität

2.     Maria GołębiewskaPathos i patetyka według Kierkegaarda

3.     Anna WasiukiewiczWspółczesna psychologia jako służebnica błędu. Nieuniknione konsekwencje błędnych założeń filozoficznych leżących u podstaw psychologii we współczesnym świecie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania XVIII Międzynarodowe Spotkanie Filozoficzne pt. Epistemologiczny i ontologiczny kontekst definiowania prawdy Bukowina Tatrzańska, 17-19.06. 2018 została wyłączona

XVII Międzynarodowe Spotkanie Filozoficzne pt. Nieznane oblicza filozofów, Bukowina Tatrzańska, 19-21.06. 2017

Poniedziałek  19 czerwca

Morning Session: The unknown Greeks

Chair: Seweryn Blandzi

1.     Dorota Tymura (UMCS Lublin), Sokrates jako wychowawca

2.     Ewa Osek (KUL Lublin), Nieznane oblicze Porfiriusza

3.     Monika Komsta (KUL Lublin), Temistios – nieznany interpretator Arystotelesa. Niektóre aspekty rozwoju arystotelizmu na przykładzie parafrazy Metafizyki ks. XII

4.     Maciej Rewakowicz (Bydgoszcz), Sceptycyzm grecki i medycyna

5.     Patrick Trompiz (London / Warszawa), The Decline of Wisdom in Classical Greek philosophy: some Socratic and Platonic episodes

6.     Wojciech Wrotkowski (Warszawa), Platońskie oblicze Oslera

7.     Krzysztof Łapiński (Warszawa), Askesis i bóstwo u Epikteta

8.     Marcin Komorowski (Łódź), Koncepcja Jedna w Theologia Platonica Proklosa jako podstawa jego teologii

Afternoon Session: Greek echoes in medieval philosophy

Chair: Wojciech Wrotkowski

1.     Mária Mičaninová (Košice), Was Aquinas right while claiming that Avicebron departed from Aristotle’s hylomorphism?

2.     Marek Otisk (Ostrava / Praha), Boethius mathematicus: From arithmetic to metaphysics

3.     Tomasz Tiuryn (Warszawa), Psychologizm i Arystotelesowska teoria znaczenia

4.     Ján Zozuľak (Nitra), Philosophy of a person in the linguistic and philosophical contexts

5.     Krzysztof Jakubczak (Kraków), Czy Pyrron z Elidy był greckim Buddą?

6.     Anna Michalska (Warszawa), Between the sign and perceptual experience. Charles S. Peirce on the relationship between perception and symbolic cognition

7.     Robert Karul (Bratislava), Ce qu’on ne peut pas voir, on doit le montrer (Représenter irrépresentable)

8.     Daniel Roland Sobota (Bydgoszcz / Warszawa), Sokrates w Atenach nad Izarą. Johannes Daubert i początek ruchu fenomenologicznego

Wtorek 20 czerwca 

Morning Session: Unfamiliar faces of modern philosophers

Chair: Marek Otisk

1.     Artur Banaszkiewicz (Łódź), Omne ens est verum – pojęcie prawdy transcendentalnej w filozofii Christiana Wolffa

2.     Tomasz Stegliński (Łódź), Problem wolności w filozofii Kartezjusza

3.     Wojciech Starzyński (Warszawa), Jean-Luc Marion, et son interprétation de Denys l’Aréopagite

4.     Wojciech Hanuszkiewicz (Kraków), Polityczne i wychowawcze znaczenie redukcji fenomenologicznej w świetle sporu między Paulem Natorpem i Edmundem Husserlem

5.     Kamilla Najdek (Warszawa), Korespondencja Hamanna z Jacobim, czyli rzecz o kształtowaniu się myśli

6.     Maria Gołębiewska (Warszawa), Dialectics of Despair according to Søren Kierkegaard

7.     Stanisław Gromadzki (Warszawa), Nietzsche – bliski nieznajomy

8.     Seweryn Blandzi (Warszawa), Numenius of Apamea, unknown precursor of Neoplatonism

Afternoon Session: Varia philosophica

Chair: Ján Zozuľak

1.     Leszek Skowroński (Hastings), Evaded and neglected aspects of Aristotle’s political philosophy

2.     Walter Seitter (Wien), Accidentalism in Aristotle: Poetics and Ontology

3.     Pavol Mačala (SNP Ružomberok), Szkic historiozoficzny misji św. Cyryla i Metodego

4.     Adam Drozdek (Pittsburgh, USA), Vladimir T. Zolotnitskii: in the service of virtue

5.     Janusz Sidorek (Warszawa), Czy filozof zawsze powinien być rzetelnym historykiem filozofii? Przypadek Schelera w relacji do Kanta

6.     Andrew Wierciński (Freiburg / Augsburg), The Ambivalent Legacy of Hospitality

7.     Dariusz Piętka (Warszawa), Stanisław Jaśkowski jako niedoszły reformator programu matematyki dla szkół

8.     Mariusz Oziębłowski (Częstochowa), Ukryte koszty filozofowania według Stanisława Ignacego Witkiewicza

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania XVII Międzynarodowe Spotkanie Filozoficzne pt. Nieznane oblicza filozofów, Bukowina Tatrzańska, 19-21.06. 2017 została wyłączona

Spotkania Filozoficzne w Bukowinie Tatrzańskiej

Wieloletnią tradycję PTFiS stanowią odbywające się w Bukowinie Tatrzańskiej cykliczne Spotkania Filozoficzne, organizowane od 2009 roku przez prof. Seweryna Blandziego i dr Wojciecha Wrotkowskiego.

Stanowią one kontynuację tradycji konferencji organizowanych od roku 2001 w Bukowinie Tatrzańskiej przez prof. Macieja Soina, prezesa Towarzystwa im Ludwiga Wittgensteina oraz prof. Seweryna Blandziego działającego w ramach sekcji Filozofii Systematycznej Towarzystwa.

W  2009 roku  Towarzystwa im Ludwiga Wittgensteina przekształciło się w PTFiS kontynuując jednocześnie organizację Spotkań Filozoficznych w Bukowinie.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz