Prezes

Seweryn Blandzi, prof. zw dr hab., Instytut Filozofii i Socjologii PAN  w Warszawie

Kierownik Zespołu Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii>> 


Redaktor naczelny „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”>> 

Redaktor serii „Hermeneutyka problemów filozofii” i „Studia z Filozofii Systematycznej”. 

Wraz z dr W. Wrotkowskim organizuje cykliczne Spotkania Filozoficzne o zasięgu krajowym i międzynarodowym, które odbywają się pod egidą Towarzystwa w Bukowinie Tatrzańskiej od 2009 roku.Zajmuje się historią filozofii, zwłaszcza starożytnej, historią metafizyki i jej nowożytną transformacją w ontologię, a także filozofia niemiecką i hermeneutyką. 
Autor książek, m.in.:Henologia, meontologia:Platońskie poszukiwanie ontologii idei w ‚Parmenidesie’ (Warszawa 1992), Platoński projekt filozofii pierwszej (Warszawa 2002), Między aletejologią Parmenidesa a ontoteologią Filona. Rekonstrukcyjne studia historyczno-genetyczne (Warszawa 2013), Platon und das Problem der Letztbegründung der Metaphysik, (Peter Lang, Frankfurt am Main 2014).

Laureat nagród: 

  • PAN Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych, nagroda naukowa w dziedzinie filozofii im T. Kotarbinksiego, 2004 (Platoński projekt filozofii pierwszej, wyd. IFiS PAN, Warszawa 2002);
  • PAN Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych, nagroda naukowa w dziedzinie filozofii im T. Kotarbińskiego, 2017>>> (Między aletejologią Parmenidesa a ontoteologią Filona, wyd. IFiS PAN, Warszawa 2013)

Od 2017 roku Redaktor naukowy serii Philosophy and cultural studies revisited/Historisch-genetische studien zur philosophie und kulturgeschichte, wydawnictwo Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin 2018.