Wiceprezes

prof. zw dr hab. Maciej Soin – afiliowany  w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (Warszawa) oraz na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami, Politechniki Łódzkiej.
Kierownik projektu badawczego Filozofia 2.0. Diagnozy i strategie finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. 

W latach 1997 – 2009 Prezes Towarzystwa im Ludwiga Wittgensteina, które w  2009 r. przekształciło się w PTFiS.

Główne publikacje: 

  • Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Leopoldinum, 1995
  • Gramatyka metafizyka. Problem Wittgensteina, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo FUNNA, 2001
  • W kwestii prawdy. Wittgenstein i filozofia analityczna (2008),
  • Wartość i fakt. Etyczne socjologiczne zastosowania filozofii lingwistycznej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2013
  • Kryzys filozofii i zadanie krytycznego myślenia, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2017

Najważniejsze publikacje>>>