Spotkania Filozoficzne w Bukowinie Tatrzańskiej

Wieloletnią tradycję PTFiS stanowią odbywające się w Bukowinie Tatrzańskiej cykliczne Spotkania Filozoficzne, organizowane od 2009 roku przez prof. Seweryna Blandziego i dr Wojciecha Wrotkowskiego.

Stanowią one kontynuację tradycji konferencji organizowanych od roku 2001 w Bukowinie Tatrzańskiej przez prof. Macieja Soina, prezesa Towarzystwa im Ludwiga Wittgensteina oraz prof. Seweryna Blandziego działającego w ramach sekcji Filozofii Systematycznej Towarzystwa.

W  2009 roku  Towarzystwa im Ludwiga Wittgensteina przekształciło się w PTFiS kontynuując jednocześnie organizację Spotkań Filozoficznych w Bukowinie.

Spotkania Filozoficzne w Bukowinie Tatrzańskiej


XXI Międzynarodowe Spotkanie Filozoficzne pt. Byt, Partycypacja, Predykacja w Metafizyce. /Being, Participation, Predication in Metaphysics

Bukowina Tatrzańska 22-24 VI 2023

XX Międzynarodowe Spotkanie Filozoficzne pt. Istotne i nieistotne w filozofii

Bukowina Tatrzańska 26-29 VI 2022.

XIX Międzynarodowe Spotkanie Filozoficzne pt.
Filozofia rozumnego czy rezonującego rozumu?

Bukowina Tatrzańska 21-22.06.2019

XVIII Międzynarodowe Spotkanie Filozoficzne pt. Epistemologiczny i ontologiczny kontekst definiowania prawdy

Bukowina Tatrzańska, 17-19.06. 2018

Konferencja została zorganizowana przez Zespół Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii w Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej (PTFIS).
Liczba uczestników konferencji: 22; Liczba uczestników prezentujących referaty: 19
Liczba uczestników zagranicznych prezentujących referaty reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe 1
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji: 5

Program konferencji>>>

XVII Międzynarodowe Spotkanie Filozoficzne  pt. Nieznane oblicza filozofów,

Bukowina Tatrzańska, 19-21.06. 2017

 Liczba uczestników konferencji 32; Liczba uczestników prezentujących referaty 32

Konferencja została zorganizowana przez Zespół Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii w Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej (PTFIS).

Współpraca z wydziałami filozofii: Uniwersytet w Ostrawie, Uniwersytet w Nitrze, Słowacka Akademia Nauk w Bratysławie.

>> (otwiera się w nowej zakładce)”>Program oraz abstrakty. Galeria zdjęć >>>

XVI Międzynarodowe Spotkanie Filozoficzne  pt. „Metoda historyczno-genetyczna jako hermeneutyka historii filozofii”.

Bukowina Tatrzańska 20-21.06. 2016

Konferencja została zorganizowana przez Zespół Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii w Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej (PTFIS).

Liczba uczestników konferencji 30; Liczba uczestników prezentujących referaty: 30

Program oraz abstrakty>>>

XV Międzynarodowe Spotkanie Filozoficzne pt. „Historia filozofii jako zapis i hermeneutyka źródłowych doświadczeń prawdy”.

Bukowina Tatrzańska 19-20.06. 2015

Konferencja została zorganizowana przez Zespół Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii w Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej (PTFIS), przy współpracy Instytutu Filozofii, Socjologii i Psychologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji: 15

Program oraz abstrakty>>> 
 

XIV Międzynarodowe Spotkanie Filozoficzne pt. „Filozofia jako historia i hermeneutyka idei”.

Bukowina Tatrzańska 23-24.06. 2014

Konferencja została zorganizowana przez Zespół Badań nad Filozofią Antyczną i Historią Ontologii w Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej (PTFIS), przy współpracy Instytutu Filozofii, Socjologii i Psychologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.